Imkersvereniging “Ruinen & Omstreken”

LEDENINFOOp zaterdag 3 juni 2017 werd onze nieuwe voorlichtingswagen gepresenteerd. Dat gebeurde in het programma “Hemmeltied” van RTV Drenthe. Locatie: bezoekerscentrum van natuurmonumenten in de Benderse.
Opgave van optredens voor het seizoen 2018 tot nu toe01-05-18

Bezoekerscentrum Dwingelderveld

28-08-18

Bezoekerscentrum Dwingelderveld

03-07-18

Bezoekerscentrum Dwingelderveld

02-09-18

Bezoekerscentrum Dwingelderveld

10-07-18

Bezoekerscentrum Dwingelderveld

09-09-18

Bezoekerscentrum Dwingelderveld

14-07-18

Bezoekerscentrum IMKERIJDAG

16-09-18

Bezoekerscentrum Dwingelderveld

17-07-18

Bezoekerscentrum Dwingelderveld

23-09-18

Bezoekerscentrum Dwingelderveld

18-07-18

Brinkdag te Ruinen

30-09-18

Bezoekerscentrum TUINFEEST

24-07-18

Bezoekerscentrum Dwingelderveld

06-10-18

Perenplukdag te Ruinerwold

25-07-18

Brinkdag te Ruinen

23-10-18

Bezoekerscentrum Dwingelderveld

28-07-18

Bedrijvendag Ruinerwold31-07-18

Bezoekerscentrum Dwingelderveld01-08-18

Brinkavond te Ruinen07-08-18

Bezoekerscentrum Dwingelderveld08-08-18

Brinkdag te Ruinen11-08-18

Oogstdag te Lhee14-08-18

Bezoekerscentrum Dwingelderveld15-08-18

Brinkdag te Ruinen18-08-18

Havendag te Blokzijl21-08-18

Bezoekerscentrum Dwingelderveld22-08-18

Brinkdag te Ruinen


Biologische honing en biologisch imkeren met het Skalcertificaat

 Op de jaarvergadering op vrijdagavond 22 januari 2016 heeft Elmar Mook gesproken over het winnen van biologische honing, wat de procedure is om gecertificeerd te worden en aan welke voorwaarden moet worden voldaan. Elmar zit in een werkgroep die dit proces in gang heeft gezet, de reden dat hij hiermee begonnen is dat je je met biologische honing met een skal certificatie kunt onderscheiden en kwaliteit aantoonbaar is. Ook kan er een veel hogere prijs voor de honing worden gevraag. Maar….. de certificatie is ook lang niet gratis, Hieronder volgt een korte samenvatting van zijn lezing.

Vanaf 21 maart 2015 is het voor Nederlandse imkers mogelijk om zich door Skal te laten certificeren. Na een omschakelperiode van één jaar mogen zij hun  honing als biologisch verkopen.
De biologische wetgeving stelt strenge eisen aan de imkers.

Waar is biologische imkerij mogelijk?
De bijenkasten van de imkers moeten zo worden geplaatst dat bronnen van nectar en stuifmeel binnen een straal van 3 kilometer van de bijenkast voor meer dan 50% bestaan uit biologische gewassen en/of spontane vegetatie en gewassen waarop slechts licht-milieubelastende technieken worden toegepast. Deze gebieden moeten door de imkers in kaart worden gebracht, zodat zij kunnen aantonen dat het gebied voldoet.

Overige eisen
Biologisch imkeren gaat natuurlijk niet alleen over het gebied rondom de bijenkast. Ook natuurlijk materiaalgebruik, natuurlijk leefgedrag (het niet-knippen van de vleugels van de koningin) en biologische bijvoeding maken er onderdeel van uit.  
Over Skal Biocontrole
In Nederland is Skal door de overheid aangewezen als onafhankelijke controle- en certificeringsorganisatie voor de hele biologische sector. De doelstelling van Skal om op doelmatige en efficiënte wijze toezicht te houden op de naleving van de biologische regelgeving en daarmee bij te dragen aan de betrouwbaarheid van de biologische sector.

Op de website www.skal.nl is hier veel meer over de lezen en is een informatieblad en een formulier te downloaden.

 ------------------------------------


Dracht in de gemeente De Wolden

Dinsdagmiddag 19 mei j.l. hebben de secretaris en de voorzitter een gesprek gehad met het sectorhoofd Groen van de gemeente De Wolden en de wijkhoofden over het groenbeheer in De Gemeente. Ook waren hierbij vertegenwoordigd de heer Jan Vos, secretaris van de NBV afdeling De Wijk alsmede vertegenwoordigers van de Vlinderwerkgroep Zuidwolde.

De heer Gerard Veldhuis heeft een kort overzicht gegeven waar de gemeente op dit moment mee bezig is en wat de beleidsuitgangspunten zijn. De gemeenteraad heeft besloten 250000 euro te willen bezuinigingen op het groenbeheer, een van de maatregelen behelst onder meer dat er danig wordt  gesnoeid in plantsoenen met struiken die veel onderhoud vragen. Dit leidt er toe dat er in de gemeente veel meer grasveldjes komen die veel minder onderhoud vragen. Voor nieuwe initiatieven is momenteel weinig ruimte. Wel zei hij dat er wel projecten kunnen worden aangedragen waarbij bewoners en organisaties zelf een bijdragen willen leveren voor de leefbaarheid. Hij noemde hiervoor bewonersinitiatieven in verschillende kernen.

Ook steunt de gemeente het project Bloemrijke Akkers van de Algemene natuurvereniging Drenthe, dus als u nog stukjes grond weet die braak liggen, van particulieren of van de gemeente, dan is het mogelijk het landschap  met hulp van de gemeente te verfraaien. Zo is er o.a. gesproken over stukjes grond die zijn vrijgekomen bij het viaduct over de spoorlijn in Koekange/Koekangerveld.

Al met al weer een nuttig gesprek dat volgend jaar zeker een vervolg zal krijgen.

 -------------------------------------------------

Drachtverbetering en drachtbehoud

Donderdagmiddag 10 april heeft een afvaardiging van het bestuur een gesprek gehad met de afdeling groenbeheer van de gemeente De Wolden over drachtbehoud en drachtverbetering. Deze contacten worden ook door de gemeente zeer op prijs gesteld, in deze gesprekken wordt steeds de nadruk gelegd op de leefomstandigheden van de honingbij en andere nectar - en stuifmeel behoeftige insecten als wilde bijen en vlinders. Dat is dan ook de reden dat de natuurvereniging Zuidwolde en dan met name de mensen van de vlinderafdeling elk jaar bij dit gesprek aansluiten. Verder was dit jaar ook de NBV-afdeling De Wijk aanwezig, welke door ons bij dit gesprek was betrokken, immers het dorp De Wijk maakt ook deel uit van De Wolden.

We hebben gesproken over allerlei ontwikkelingen en de mogelijkheden voor de bijen en de vlinders in dezen.  Zo is de gemeente De Wolden er mee bezig om bij aanplant meer te kijken naar de aanplant van linde, essen en wilg. Met name ook omdat die bomen minder last hebben van insecten als b.v. de processierups bij de eik waarvan de bestrijding steeds meer geld gaat kosten. Verder werden er door de gemeente voorbeelden genoemd van plaatsen binnen de gemeente waar bij vriendelijke beplanting is aangebracht.

Verder werd door ons ingebracht waarom men bij het maaien van de gazons stukken waar klaver groeit,  deze klaver niet een paar weken laat staan tot deze is uitgebloeid. Juist de klaver is in de zomer een heel waardevolle aanvulling op de dracht. Ook is er nog gesproken over het maaien van de bermend, de gemeente is gestart met een andere manier van bermbeheer. Men is begonnen met het verschralen van de bermen door het maaisel af te voeren. Op deze manier hoeft er minder vaak gemaaid te worden en wordt de biodiversiteit vergroot. Verder werd er door de gemeente nog gezegd dat het binnen de bebouwde kom veel gemakkelijker is om bijvriendelijker in of bij te planten.

We kunnen terugzien op een nuttig gesprek en hebben voor het volgend jaar alweer een afspraak gemaakt!
 ---------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Koninginnen

merken dan:

geboren in 2015: Blauw

geboren in 2016: Wit

geboren in 2017: Geel

geboren in 2018: Rood

Vandaag in de bijen werken en graag weten wat het weer doet

Klik hier

< terug naar startpagina