Imkersvereniging “Ruinen & Omstreken”

Ziektepreventie

Door diverse oorzaken kunnen bijenvolken worden besmet met ziekte. Varroa en Amerikaans vuilbroed worden hier nader toegelicht. U kunt als imker een aantal maatregelen treffen die besmetting en verspreiding zoveel mogelijk voorkomen.

 • werk met sterke volken

 • zorg voor goed materiaal (stal en kasten)

 • volken moeten beschikking hebben over voldoende voedsel

 • vermijd roverij

 • als u met meerdere imkers een stal deelt, is het raadzaam om gelijktijdig de volken een varroabehandeling te geven

 • laat geen raten, voeremmers, etc. slingeren

 • tijdig en veel vervangen van raat

Onderzoek monsters bijen
Bij sterfte, een achterblijvende ontwikkeling of andere problemen met bijenvolken kan PPO Bijen u van dienst zijn. Na telefonisch contact kan een monster dode bijen opgestuurd worden. Het monster dode bijen wordt onderzocht op nosema, amoebe, Varroa, acarapis mijtziekte en mogelijke andere afwijkingen, waarna adviezen worden gegeven om het probleem op te lossen. Deze gratis service voor de bijenhouders is mogelijk door steun van het ministerie van LNV en de EU in het kader van Varroabestrijding. Bel voor meer informatie: 013 - 5833340

Melden van bijenziekten
In geval van bijenziekten moet u deze melden bij het Centraal Meldpunt Bijenziekten.
PPO Sector Bijen, maandag t.m. vrijdag: 9.00 - 17.00 uur, Ambrosiusweg 1. 5081 NV Hilvarenbeek.
Telefoon: 013-5833340, Telefax: 013 5439155. E.mail: InfoBijen@PPO.DLO.nl
Het is aan te raden de melding door te geven aan uw afdelingsbestuur en aan het groepsbestuur.

Amerikaans Vuilbroed
Op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren is een bijenhouder verplicht te melden dat zijn volk(en) verschijnselen vertonen van Amerikaans vuilbroed. Dat moet gebeuren bij het landelijk LNV dierziektenummer: 045-5463188 (24 uur per dag bereikbaar).

Spuitschade
Spuitschade is te herkennen aan massale sterfte onder de bijen (bij een ziekte is dit proces veel trager).
Bent u van mening dat aan uw bijen spuitschade is toegebracht:

 • Waarschuw dan onmiddellijk de AID Noord en Oost. Deze ambtenaar neemt de monsters, dit dient snel te gebeuren, daar de gifsoorten na korte tijd niet meer herkenbaar zijn. Telefoon 038 - 4291300.

 • Maak foto’s

 • Neem, indien mogelijk, contact op met uw rechtbijstandverzekering

 • Stel de veroorzaker schriftelijk (aangetekend) aansprakelijk, Verzamel hierbij zoveel mogelijk bewijsmateriaal. Noteer wie de bespuiting uitvoerde, op welke datum en tijd, hoe waren de weersomstandigheden, welk middel is gebruikt, welke gewassen waren er nog meer in bloei.Massale bijensterfte bedreigt landbouw

In de bijenkasten van de Gentse universiteit blijkt 30 tot 40 procent van de dieren overleden - door een mijt - en dat is alarmerend, volgens professor Frans Jacobs. "In de mondiale rangschikking van economisch belangrijkste 'landbouwdieren' staan bijen op de tweede plaats. Enkel runderen brengen nog meer geld op”.

Bijen zijn economisch belangrijker dan varkens of kippen. Zonder bijen is er geen landbouw", zegt Jacobs. Een massale bijensterfte kan negentig belangrijke oogsten - van fruit over een aantal groenten tot katoen en koffie - in gevaar brengen. (belga/tdb)> terug naar commissies

> terug naar startpagina