Imkersvereniging “Ruinen & Omstreken”

Bijenhouden kun je leren

Bijenhouden is omgang met levende wezens, die op een zeer speciale manier georganiseerd zijn. De honingbijen zijn een belangrijke schakel in de voortplanting van vele bomen en planten. Zij zorgen voor de bestuiving, samen met verschillende soorten solitaire bijen, hommels en andere insecten, zodat zaad gevormd kan worden.

Als je bijen wilt gaan houden – een prachtige hobby - , zul je kennis moeten hebben van het wondere leven van de honingbij. Verder zul je op de hoogte moeten zijn van soorten bijenwoningen, de gereedschappen die je gebruikt en de handelingen die een imker moet verrichten.

Wil je weten over het leven van de honingbijen en misschien wel bijen gaan houden dan kun je een basisscursus bijenhouden volgen.

De groep Drenthe, waar alle Drentse verenigingen onder vallen, organiseert jaarlijks een basiscursus bijenhouden.

Een basiscursus bestaat uit theorieavonden en praktijkbijeenkomsten. Wil je na deze cursus bijen gaan houden, dan is het verstandig om lid van een imkersvereniging te worden. Een “mentor” van onze vereniging of een zustervereniging (als je in een ander gebied woont) kan je dan een jaar lang ondersteuning geven.

Een adspirant-imker, die lid wordt van onze vereniging kan een jaar lang een bijenkast van de vereniging in leen krijgen. Als hij /zij later besluit om de imkerhobby voort te zetten, kunnen zelf kasten aangeschaft worden.

Opgeven via secretaris Roel Broekman 0522-451290, e-mail adres: roel_broekman@hotmail.com


> terug naar startpagina